ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย
   
 
 
งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน รุ่น2 ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 7 ศูนย์การประชุมรัชนีจรัส สันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 © asean network - thailand