ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย
   
 
 
งานอบรมวิชาการ (ด้านอาชีพ) บรรยายเรื่อง "การจัดภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 © asean network - thailand