ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย
   
 
 
โครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย์

เพื่อนำต้นกล้าไผ่แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศไทยและร่วมปลูกป่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ไม่มีต้นไม้หรือภูเขาโล้น
เพื่อให้ป่าในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์และให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยและปลูกป่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
Copyright 2016 © asean network - thailand