ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย
 
   
 
   
 
 
   
 
       
   
 
 
 ASEAN PLUS AWARDS 2019

งานประกาศรางวัล โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียน CEO AEC AWARDS 2016

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน รุ่น2 ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 7 ศูนย์การประชุมรัชนีจรัส สันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีงานประกาศรางวัล ความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ
BEST PRODUCT
OF THE YEAR 2017

THAILAND INDUSTRY
OF THE YEAR 2017
งานนวัตกรรมอุตสาหกรรม
และการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนรินทราบรมราชชนนี
ประจำปี 256
0เลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุน
โรงพยาบาลศรีธัญญา     
 
 
         
Copyright 2016 © asean network - thailand
60